Aktualności

CIO Insight: Bilionowe koszty awarii sieci i utraty danych

Niedawna ankieta przeprowadzona przez EMC Global Data Protection Index pokazuje, że utrata danych i spowodowane tym przerwy w pracy przekładają się na obciążenie wszystkich firm na świecie o wartości ok. 1,7 bn dolarów – to prawie połowa PKB Niemiec!

Raport potwierdza, że większość przedsiębiorstw uznaje ochronę danych za działanie krytyczne z punktu widzenia realizowanej misji. Ustalono, że wiodącymi przyczynami utraty danych i związanych z tym przerw w pracy są awarie sprzętu/błędy oprogramowania, uszkodzenie danych i przypadkowy błąd użytkownika.

Czytaj dalej...