Case Study

Kompleksowa obsługa i zindywidualizowana oferta Case study: Dussmann Polska

Klient, który oczekuje kompleksowej współpracy na różnych odcinkach zarządzania cyklem życia dokumentu, potrzebuje przede wszystkim efektywnych, przejrzystych i prostych rozwiązań. Połączenie archiwizacji, przechowywania i niszczenia pozwala zachować pełną kontrolę nad dokumentacją. 

Klient

Firma Dussmann to globalny dostawca usług IFM. Oferuje kompleksową obsługę techniczną obiektów, utrzymania czystości, cateringu oraz ochrony osób i mienia. Bogate doświadczenie w prowadzeniu działalności usługowej w branżach technicznego utrzymania nieruchomości, utrzymania czystości, żywienia zbiorowego i cateringu oraz ochrony osób i mienia, stawia firmę w czołówce swojej branży na polskim rynku.

Rhenus Data Office Polska współpracuje z firmą Dussmann od 2019 roku.  

Wyzwania

W ramach optymalizacji procesów Dussmann potrzebował różnorodnych usług w zakresie zarządzania dokumentami, które mógłby zrealizować jeden dostawca. Ze względu na zakres świadczonych usług  Rhenus Data Office okazał się odpowiednim partnerem do tego zadania bowiem Klient mógł otrzymać wszystkie usługi z “jednej ręki”.  

Zakres wdrożenia obejmował m.in.: 

 • skatalogowanie oraz umieszczenie w archiwum znacznej ilości akt,
 • bieżące uporządkowanie dokumentów i teczek osobowych w 2020 roku,
 • regularne niszczenie dokumentów w siedzibie spółki w Warszawie,
 • obsługę innych firm, dla których firma Dussmann wykonuje usługę zarządzania budynkiem,
 • szybką ocenę stanu dokumentacji w przejmowanej przez Dussmann firmie DKA Polska z Bydgoszczy oraz zniszczenie znacznej liczby dokumentów. 

Rozwiązania

Wieloletnie doświadczenia Rhenus Data Office pozwoliły połączyć archiwizację, porządkowanie oraz niszczenie dokumentów w kompleks efektywnych rozwiązań ułatwiających pracę z dokumentami. Podstawową zaletą, oprócz profesjonalizmu, certyfikacji, spełniania najwyższych standardów i norm ISO, okazała się właśnie kompleksowość usług, która pozwoliła Klientowi rozwiązać szereg problemów i skuteczne wdrożyć rozwiązania przyczyniające się do optymalizacji procesów zarządzania cyklem życia firmowych dokumentów.  

Efekty działań RDO skłoniły firmę Dusssmann to podjęcia ciągłej współpracy w zakresie:  

 • odbioru dokumentów z Warszawy i uporządkowanie w archiwum RDO bez angażowania pracowników klienta 22 m.b. i 3614 teczek akt osobowych.
 • przechowywania w naszym archiwum skatalogowanych i uporządkowanych 206 m.b. dokumentów. 
 • regularnego (średnio 2 razy do roku) niszczenia dokumentów z siedziby spółki w Warszawie (od 300 do 1000 kg) z wykorzystaniem pojemników T61.
 • sklasyfikowanie zasobu i przekazania do archiwum RDO 82 m.b. dokumentów z bydgoskiej firmy DKA Polska przejętej przez Dussmann oraz brakowanie i zniszczenie 5 ton dokumentów. 

Rezultaty

Zaproponowaliśmy klientowi obsługę w pełnym zakresie jego potrzeb. Ze względu na kompleksowość naszych usług, Dussmann zdecydował się na ciągłą współpracę. Klient ceni sobie przede wszystkim: 

 • uwolnienie powierzchni magazynowej/biurowej dzięki przekazaniu dokumentów do archiwum zewnętrznego Rhenus Data Office. 
 • skatalogowane archiwum, dzięki czemu dokładnie wie, jakie dokumenty oraz w jakiej ilości przechowuje.
 • regularną usługę odbioru i niszczenia dokumentów.
 • procesową utylizację dokumentów, których okres przechowywania już się zakończył. 

Dodatkowe korzyści, które dostrzega klient

 • Wyjście naprzeciw oczekiwaniom klienta, elastyczne podejście oraz szybkość i sprawność działania.
 • Usystematyzowanie i optymalizacja obsługi procesów kadrowych oraz szybszą i bardziej kompleksową kontrolę nad przechowywanymi dokumentami i aktami. 
 • Odzyskanie znacznej przestrzeni biurowej i magazynowej. 
 • Optymalizacja czasu pracy pracowników.