keyboard_arrow_up

Optymalizacja procesów biznesowych (BPM)

BPM to usprawnienie i obniżenie kosztów

BPM to usprawnienie i obniżenie kosztów

Optymalizacja procesów biznesowych jest systemowym podejściem do analizy i kontrolowania procesów zachodzących w organizacji. To skuteczna metodologia, często mająca zastosowanie w okresach kryzysowych, kiedy konieczne jest ustalenie, czy wszelkie realizowane przez organizację procesy są wydajne i efektywne, co w oczywisty sposób przekłada się na usprawnienie i obniżenie kosztów prowadzonej działalności.

Metodyka pracy związania z optymalizacją procesów biznesowych uwzględnia przede wszystkim:

  • analizę;
  • przeprojektowanie i modelowanie;
  • wdrożenie;
  • monitorowanie;
  • zarządzanie;
  • automatyzację. 

{CTA_PHONE}

{CTA_EMAIL}

Optymalizacja = przewaga konkurencyjna

Wiele firm prowadząc własne procesy, zwłaszcza w obszarze back-office (głównie procesy administracyjne), nie zastanawia się nad tym, czy są one wystarczająco wydajne i skuteczne.

W czasach gospodarki opartej na nieustannym doskonaleniu działań w oparciu o zasady lean czy 6 sigma, kiedy nawet drobne usprawnienia mogą prowadzić do uzyskania znaczącej przewagi konkurencyjnej, niezwykle istotne staje się ich stałe analizowanie i optymalizowanie. Do tego oczywiście zaliczają się przepływy pracy (ang. workflow) oraz stały dostęp do informacji zarządczej niezbędnej do podejmowania strategicznych decyzji.

Optymalizacja procesów nie powinna być czynnością jednorazową – powinna stanowić stałą i nieustającą analizę aktualnie realizowanych procesów wraz z określeniem wniosków i działań mających na celu wdrożenie zmian. 

Optymalizacja procesów biznesowych