Artykuły

Jak wygląda proces niszczenia cyfrowych nośników informacji w Rhenus Office Systems Poland?

Cyfrowe nośniki danych stanowią jeden z głównych celów hakerów, którzy w ten sposób pozyskują cenne dane umożliwiające między innymi przejęcie tożsamości. Stąd już bardzo krótka droga do tego, aby dane Twoich współpracowników lub klientów posłużyły na przykład do wyłudzenia kredytu. Czyszczenie dysków twardych i ich odsprzedaż wiąże się z dużym ryzykiem. Aby zapewnić Ci maksymalne bezpieczeństwo, Rhenus Office Systems Poland proponuje alternatywną metodę niszczenia cyfrowych nośników informacji.

Gdzie są Twoje dane?

Postępująca digitalizacja sprawia, że coraz większa ilość naszych danych znajduje się nie na papierze lecz w chmurze lub na cyfrowych nośnikach informacji. Do tych ostatnich zaliczyć można między innymi popularne jeszcze do niedawna płyty CD oraz DVD, pamięć masową USB, dyski twarde HDD i SSD. Na jednym takim urządzeniu znaleźć się może bardzo wiele cennych informacji, które jako przedsiębiorca masz obowiązek chronić, także zlecając ich utylizację. Norma ISO 21964 reguluje zasady niszczenia nośników informacji i szczegółowo opisuje sposób ich niszczenia, uzależnia go nie tylko od zawartych na nośniku danych, lecz także uwzględnia typ nośnika. Wszystkie nośniki i zapisane na nich dane prawnie chronione powinny być otoczone szczególną ochroną. W momencie, gdy chcesz się ich pozbyć, powinieneś upewnić się, że technologia niszczenia stosowana przez Twojego partnera biznesowego gwarantuje, że dane zapisane na nośnikach zostaną trwale usunięte i niemożliwe będzie ich odzyskanie lub będzie wymagało ogromnego nakładu sił niewspółmiernego do uzyskanych korzyści.

Jak skutecznie zniszczyć nośniki danych?

Istnieje co najmniej kilka metod trwałego usuwania danych z nośników cyfrowych. Rhenus Office Systems Poland rekomenduje swoim klientom niszczenie mechaniczne. Gwarantuje ono bowiem, że dane w wyniku tego procesu zostają trwale i bezpowrotnie zniszczone. Jest to więc metoda skuteczna, która gwarantuje fizyczne unicestwienie nośnika danych. Rekonstrukcja zniszczonego mechanicznie nośnika jest dla np. hakerów nieopłacalna, wymaga bowiem zbyt dużego nakładu sił i znacznej ilości czasu. Z punktu widzenia klienta, który chce się pozbyć danego nośnika, technologia ta jest najtańsza. W porównaniu z innymi technologiami dostępnymi na rynku (metoda nadpisywania, chemiczna utylizacja czy demagnetyzacja) stosunek wydajności do ceny jest w przypadku mechanicznego niszczenia dysków najbardziej korzystny. Cały proces odbywa się zgodnie z normą niszczenia danych ISO 21964 oraz norma bezpieczeństwa informacji ISO 27001. Dodatkową zaletą tego rozwiązania jest aspekt ekologiczny. Wszystkie ścinki powstałe w wyniku niszczenia nośników cyfrowych poddawane są ponownemu przetworzeniu, co pozytywnie wpływa na ochronę środowiska naturalnego i przyczynia się do budowy wizerunku Twojej firmy jako marki odpowiedzialnej społecznie.

Na rynku dostępnych jest kilka innych metod niszczenia. Metoda chemiczna polegająca na rozpuszczeniu pociętych cząstek dysków w roztworze chemicznym jest wyjątkowo skuteczna, ale jednocześnie jest to najdroższa metoda i najrzadziej wykorzystywana. Popularne są dwie – demagnetyzacja i nadpisywanie. Nadpisywanie polegające na zapisywaniu dysku nowymi danymi w miejsce wcześniejszych informacji jest znacznie tańsza lecz nie daje 100% bezpieczeństwa pierwotnych danych. Dodatkowo metoda ta nie może być wykorzystana gdy dysk HDD jest uszkodzony mechanicznie. W wyniku przeprowadzenia procesu usuwania danych taką metodą nośnik nadal wygląda tak samo jak przed rozpoczęciem procesu. Co więcej nośniki takie, jako sprawne mechanicznie, są często odsprzedawane. Taka sytuacja może zwiększać ryzyko wycieku danych o czym boleśnie przekonały się już niektóre firmy. Z kolei demagnetyzacja polega na poddaniu  nośnika danych silnemu oddziaływaniu pola elektromagnetycznego tzw. impuls elektromagnetyczny o określonej mocy, który wytwarza demagnetyzer. Taki sposób usuwania danych sprawia, że dysk traci swoje właściwości magnetyczne, co uniemożliwia jego ponowne wykorzystanie lecz również z takiego samego powodu jak przy metodzie nadpisywania powinniśmy zachować czujność, gdyż dysk nadal wygląda tak samo. Klient, który nie jest specjalistą w dziedzinie IT, może mieć problemy z oceną skuteczności tak nadpisywania, jak i demagnetyzacji. Obowiązkiem właściciela dysku z danymi prawnie chronionymi jest dbałość o to, by nie trafił na rynek wtórny z wrażliwymi informacjami. Jak pokazuje historia eBay, Sony Entertainment lub Plus Banku wyciek danych może kosztować firmę setki milionów dolarów i utratę wizerunku. 

W przypadku mechanicznego niszczenia cyfrowych nośników informacji w Rhenus Office Systems Poland tego typu zagrożenia nie ma, ponieważ:

  • dysk zostaje trwale i bezpowrotnie zniszczony mechanicznie,
  • klient od razu widzi efekt i nie musi być specjalistą aby sprawdzić skuteczność procesu (może poprosić o zdjęcia lub film dokumentujący zniszczenie konkretnych nośników).
  • odzyskanie danych ze ścinek jest niemożliwe ponieważ  są one w kolejnym kroku poddawane recyklingowi materiałowemu w specjalistycznych instalacjach 

Wykonywana na zlecenie niektórych klientów usługa dwustopniowego niszczenia (demagnetyzacji dysku oraz jego mechanicznego zniszczenia) dodatkowo podnosi poziom bezpieczeństwa niszczenia danych. 

Jak zamówić usługę niszczenia nośników cyfrowych?

Wystarczy skontaktować się z nami oraz podczas rozmowy z doradcą wskazać, skąd mają zostać odebrane nośniki, ile ich jest, jakiego typu są to nośniki. Na podstawie tych informacji doradca dobierze odpowiedni typ pojemnika i wskaże termin odbioru nośników. Kierowca -konwojent przywiezie pojemniki opatrzone specjalnym barkodem, który umożliwia ich śledzenie w drodze do instalacji niszczącej. Po spakowaniu do pojemnika nośników kierowca - konwojent wystawia certyfikat poświadczający ich odbiór. Dodatkowo na życzenie klienta podczas odbioru pojedyncze nośniki mogą zostać opatrzone specjalnymi numerami i osobno spisane, a po zakończeniu utylizacji na certyfikacie zostaną one wyszczególnione. 

Od momentu przejęcia od Ciebie nośników, dbamy o bezpieczeństwo zawartych na nich danych. Nośniki przewożone są w pojemnikach, które nie noszą żadnych dodatkowych symboli pozwalających, bez dostępu do systemu informatycznego, rozpoznać właściciela danych. Pojemnik zaopatrzony jest w specjalny klucz, który zatrzaskiwany jest razem z cyfrowymi nośnikami, a jego otwarcie następuje dopiero na terenie niszczarni. Dokonują go uprawnieni pracownicy posiadający klucz centralny. Instalacje niszczące Rhenus Office Systems Poland zlokalizowane są na terenach chronionych parków przemysłowych z całodobową ochroną fizyczną, pełnym wideo-monitoringiem zewnętrznym i wewnętrznym; na terenie  niszczarni wydzielone są określone strefy dostępu dla uprawnionych pracowników. Każdy obiekt wyposażony jest w instalacje przeciwpożarowe i przeciwwłamaniowe z automatycznym powiadomieniem straży pożarnej i ochrony. Wszystko po to, by zapewnić Ci maksymalną ochronę, bezpieczeństwo i poczucie, że dostęp do Twoich danych chroniony jest do momentu ich trwałego zniszczenia. 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o metodach niszczenia cyfrowych nośników danych, skontaktuj się z nami. 


Marcin Ignatowicz

Kierownik ds. Klienta Strategicznego

Telefon: +48 609 443 280
E-mail: [email protected]
LinkedIn: Marcin Ignatowicz

 

Umów spotkanie online