Aktualności

Ochrona danych podniesie wiarygodność

Procesor przetwarzający powierzone mu informacje będzie mógł korzystać z usług podwykonawców - ale za zgodą administratora zbioru.

Unijne rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych (RODO), które ma być stosowane za rok we wszystkich krajach członkowskich Wspólnoty, nakłada na firmy wiele nowych obowiązków, ale zarazem niesie dla nich sporo korzyści. Tak uważają specjaliści z Fundacji Wiedza To Bezpieczeństwo. Według RODO, ochrona danych ma być uwzględniona już przy tworzeniu odpowiedniego systemu w przedsiębiorstwie, a także ma być aktywna domyślnie.