keyboard_arrow_up

Outsourcing procesów biznesowych (BPO)

Outsourcing procesów biznesowych

Procesy biznesowe jako źródło innowacji

Proces outsourcingu nieustannie obejmuje swoim zasięgiem coraz więcej funkcji w organizacji. Firmy decydują się na rozwiązania, które pozwalają nie tylko obniżyć koszty, ale przede wszystkim dostarczają nowych zasobów i kompetencji, stając się źródłem innowacji doskonalących funkcjonowanie całej organizacji. Wśród różnych działań, cel ten możliwy jest do osiągnięcia również poprzez outsourcing procesów biznesowych (BPO), który już stał się popularnym narzędziem zarządzania. Polega on na wydzieleniu procesów/funkcji o charakterze usługowym i informacyjnym poza daną organizację i zleceniu ich wykonania niezależnemu dostawcy lub innej jednostce organizacyjnej danej firmy, poza dotychczasowym miejscem/krajem realizacji działań.

Zakres działań możliwych do wydzielenia

Najczęściej procesy biznesowe, jakie zlecane są podwykonawcy zewnętrznemu to wszelkiego rodzaju funkcje z obszaru tzw. back-office, czyli działania o charakterze wspierającym i administracyjnym, niezbędne, choć nietworzące wartości. Mogą to być procesy obejmujące m.in.:

  • przetwarzanie zdarzeń finansowych i księgowych (np. analiza finansowa, lista płac, należności, zobowiązania, sprawozdania dla zarządu, obsługa płatności i dokumentów);
  • zarządzanie zasobami ludzkimi (np. rekrutacja, szkolenia i rozwój pracowników, wynagrodzenia, e-learning, świadczenia emerytalne);
  • zarządzanie zamówieniami (np. monitorowanie wydajności dostawców, wdrażanie odpowiednich procedur i procesów, wybór dostawców i umów oraz zarządzanie nimi);
  • obsługę złożonych procesów wewnętrznych (np. rozliczanie deklaracji celnych, przetwarzanie deklaracji członkowskich czy listów przewozowych).

{CTA_PHONE}

{CTA_EMAIL}