Aktualności

Puls Biznesu: Firmy nie niszczą dokumentów

Większość firm zgadza się z tym, że wyciek poufnych danych może doprowadzić do strat, ale jednocześnie ich świadomość odnośnie odpowiedniego niszczenia dokumentacji, które takie dane mogą zawierać, pozostawia wiele do życzenia — wynika z ankiety firmy HSM Polska, przeprowadzonej wśród właścicieli i pracowników ponad 250 firm działających w Polsce.

Małe i średnie firmy są dużo bardziej narażone na wycieki poufnych danych niż duże korporacje ze względów dość prozaicznych — mniejsze nakłady finansowe na szkolenia dla pracowników oraz brak podstawowych norm i standardów bezpieczeństwa informacji skutkuje niską świadomością problemu wśród załogi i kierownictwa firm.