Aktualności

Rzeczpospolita: W jaki sposób powinny być archiwizowane faktury zakupu i inne dokumenty księgowe

Przechowywanie faktur i innych dowodów księgowych w formie elektronicznej nie przeszkadza w zaliczeniu wydatków do kosztów uzyskania przychodów.

Izba Skarbowa w Katowicach rozstrzygnęła w interpretacji z 6 października 2016 r. (2461-IBPB-1-3.4510.838. 2016.1.KB), w jaki sposób powinny być archiwizowane faktury zakupu i inne dokumenty księgowe.

Sprawa dotyczyła banku, który posiada rozległą sieć placówek i oddziałów na terytorium całego kraju. Bank otrzymuje bardzo dużo faktur zakupu od kontrahentów oraz innych dokumentów księgowych, których archiwizacja staje się coraz bardziej czasochłonna i kosztowna w związku z koniecznością zapewnienia odpowiednich warunków (lokalowych, logistycznych) niezbędnych do przechowywania dokumentów w formie papierowej. Bank planuje uproszczenie procedury archiwizacji. Chce zrezygnować z przechowywania faktur zakupu i innych dokumentów księgowych w obecnej formie i zastąpić je skanami. Dowody papierowe podlegałyby digitalizacji, czyli wprowadzeniu do pamięci komputera w postaci danych cyfrowych metodą skanowania.

Czytaj dalej...