Artykuły

Charakterystyka profesjonalnego usługodawcy w zakresie niszczenia dokumentów

Firma zajmująca się niszczeniem dokumentacji powinna posiadać odpowiednie warunki do niszczenia przekazanych dokumentów niearchiwalnych. Proces ten powinien spełniać kilka ważnych wymogów. Przede wszystkim, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych, należy uniemożliwić poznanie danych zawartych na dokumentach a cały proces powinien odbywać się w miejscu i w warunkach pozwalających na kontrolę nad nim. Dodatkowo, całość powinna być realizowana przez osoby zaufane posiadające pisemne zobowiązanie do zachowania tajemnicy, świadome prawnej odpowiedzialności, jaka wiąże się z procesem. 

Do niszczenia dużej ilości dokumentów papierowych potrzebne są wydajne niszczarki przemysłowe, które pozwalają na bezpieczne i bezpowrotne niszczenie akt, zapewniając ich wieczyste utajnienie. Ważna jest możliwość umieszczania w niszczarce dokumentów bez konieczności ich rozszywania, które wiązałoby się z możliwością ich przejrzenia. Co ważne, dla każdej z klas tajności określone są konkretne procedury, więc najlepiej, gdy firma działa zgodnie ze standardem DIN 66399. Pomieszczenia, w których dokonuje się niszczenia, powinny być monitorowane, wyposażone w systemy zabezpieczeń przeciwpożarowych i wentylację. 

Atutem firmy zajmującej się niszczeniem dokumentów jest zapewnienie bezpiecznego tj. monitorowanego przez System GPS transportu akt przeznaczonych do niszczenia, w zaplombowanych pojemnikach oraz umożliwienie osobistego nadzoru nad procesem niszczenia lub otrzymania nagrania z jego przebiegu.

Wykonanie procesu zgodnie z procedurami powinno być potwierdzone protokołem zniszczenia. Protokół jest gwarancją, że usługa została wykonana prawidłowo. Natomiast powstające po niszczeniu ścinki dokumentów papierowych, stają się w rozumieniu prawa odpadem i według Ustawy o odpadach powinny zostać poddane recyklingowi lub zutylizowane. Istotne jest więc również, by firma zajmująca się niszczeniem dokumentów posiadała odpowiednie zaplecze logistyczne i umowy z przedsiębiorstwami odzysku odpadów.