Aktualności

Pierwsze seminarium już za nami!

24 stycznia 2017 r. odbyło się pierwsze seminarium dla przedsiębiorców nt. Efektywnego i bezpiecznego przetwarzania informacji w firmie.

Szkolenie swoim wystąpieniem rozpoczął Arwid Mednis, Partner WierzbowskiEversheds, który wskazał „Jak przygotować firmę przed planowanymi zmianami w przepisach?".

W swoim wystąpieniu wspomniał i przedstawił również wyzwania związane z RODO, (dotyczące administracji), analiza ryzyka związana z przetwarzaniem danych, dążenie do minimalizacji ryzyka.

Drugą część szkolenia prowadził Krzysztof Choma, Członek Zarządu Rhenus Data Office Polska Sp. z o.o.

Prezentacja Rhenus Data była odpowiedzią na poprzedzający wykład o tym, jak się przygotować przed zmianami. Podpowiedzieliśmy przedsiębiorcom, jakie rozwiązania możemy zaproponować, aby ich dane były bezpieczne. Wspomnieliśmy również o tym, dlaczego warto odejść od teorii, że o dostawcy usług zarządzania informacją powinna decydować cena. Jak wspomniał K. Choma: „Czasy wyboru dostawcy poprzez niską cenę powinny minąć, dziś na przedeń wejściem w życie nowych przepisów dotyczących ochrony danych każdy powinien weryfikować czy dany dostawca spełnia warunki dotyczące bezpieczeństwa".

Zwieńczeniem spotkania był komentarz Andrzeja Lewińskiego, Zastępcy GIODO w latach 2005-2016, który przede wszystkim skoncentrował się na karach finansowych, które mogą grozić przedsiębiorcom za ew. wycieki danych lub inne nieprawidłowości.

Dla nas, firmy, która zarządza informacjami tysięcy klientów, frekwencja prawie 100 osób na sali to wielki powód do dumy. Wierzymy, że nasze działania edukacyjne przyczynią się do budowania świadomości polskich przedsiębiorców.

Zachodnia Izba Gospodarcza dziękujemy za wsparcie organizacyjne.