Artykuły

Proekologiczne strategie zarządzania cyklem życia dokumentów

Rosnąca proekologiczna świadomość społeczna, ujawnia się wśród pracowników wielu firm, którzy coraz częściej i mocniej angażują się w prośrodowiskowe działania. Tym samym staje się to nierzadko motywem przewodnim dla kadry zarządzającej do podjęcia proekologicznych działań w ramach struktur firmowych. Wiele osób do tej pory jest jednak przekonanych, że troska o środowisko dużo kosztuje. Fakty natomiast pokazują tendencję całkowicie odwrotną. Wbrew pozorom czasami duże zmiany zaczynają się od niewielkich inwestycji np. wprowadzenie drobnych zmian w zarządzaniu firmą dokumentacją pozwala skutecznie obniżyć rachunki za wywóz odpadów, a równocześnie w autentyczny sposób działać na rzecz ekologii. 

 

METODA MAŁYCH KROKÓW

Do zainteresowania ekologią wśród przedsiębiorców przyczyniły się przede wszystkim przepisy Unii Europejskiej regulujące kwestie troski o środowisko.  W dniu 27 kwietnia 2001 roku wprowadzono w życie ustawę o Prawie Ochrony Środowiska, która podejmuje liczne aspekty dotyczące ochrony środowiska i przyrody. To ona stała się podstawą do wprowadzenia szczegółowych ustaw regulujących kwestię wywozu odpadów, postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym. Aby stać się bardziej ekologiczni nie musimy wcale od razu ponosić wielkich kosztów. Wprowadzenie konkretnych, wymiernych zmian w proekologicznej polityce firmy nie kosztuje wiele. Ważne jednak, aby zmiany te wynikały z realnych potrzeb, przemyślanego planu działania, a nie były nastawione wyłącznie na budowanie wizerunku przedsiębiorstwa jako ekologicznej firmy. To greenwashing często okazuje się kosztowny pod względem finansowym. Demaskacja tego typu działań może mieć także wymierne konsekwencje wizerunkowe. 

Większość podstawowych, konkretnych proekologicznych działań nie wymaga żadnych inwestycji lub inwestycji niewielkich. Do takich działań zaliczyć można:

  • redukcję ilości produkowanych odpadów;
  • segregację śmieci;
  • wykorzystanie półproduktów ekologicznych;
  • optymalizację zużycia mediów i zasobów;
  • korzystanie z materiałów przyjaznych środowisku naturalnemu;
  • przekazanie do profesjonalnej utylizacji odpadów biurowych (tonerów, opakowań).

Wiele z tych działań w ostatecznym rozrachunku przynosi wymierne korzyści dla przedsiębiorstwa, zarówno pod względem wizerunkowym, jak i ekonomicznym. Nie inaczej jest w przypadku zarządzania cyklem życia nośników informacji, a przede wszystkim ich ostatniego etapu czyli utylizacji.

 

UTYLIZACJA A KWESTIA EKOLOGII

Kwestia ekologii niszczenia nośników informacji dotyczy zarówno dokumentów papierowych, jak i nośników cyfrowych. Już sam wybór między samodzielnym niszczeniem dokumentacji w siedzibie firmy a zleceniem tej usługi firmie zewnętrznej, ma znaczenie w kontekście wpływu całego procesu na środowisko. Aby zmieścić 250 kilogramów ścinek powstałych po zniszczeniu dokumentów w firmie, potrzeba aż 3 i pół 1100 litrowych kontenerów na odpady, ponieważ papier po cięciu w niszczarce biurowej znacząco zwiększa swoją objętość. Ponadto niszczenie dokumentów w siedzibie firmy wiąże się z ryzykiem, że ostatecznie ścinki trafią do pojemników na odpady zmieszane, a nie sortowane, a to z ekologią nie ma już nic wspólnego. Sam wywóz tak dużej objętościowo masy odpadów generuje znaczące koszty, a gdy weźmiemy pod uwagę, że odpady zmieszane są często 2-krotnie droższe, to wyraźnie widzimy, jak wpływa to na firmowe finanse. 

Zlecenie usługi sprawdzonemu dostawcy zewnętrznemu jest nie tylko bardziej opłacalne, o czym już pisaliśmy TUTAJ. Daje ono gwarancję nie tylko bezpiecznego, ale i bardziej ekologicznego niszczenia. Dokumenty zbierane są do specjalnych pojemników o pojemności od 70 do 600 litrów. Nośniki niszczone są w specjalnie przygotowanych do tego zadania instalacjach niszczących wyposażonych w zaawansowany technologicznie sprzęt, który służy do utylizacji dokumentów i cyfrowych nośników danych. W wyniku niszczenia dokumentów od różnych klientów powstają ścinki, które tworzą zanonimizowaną masę. Aby taki materiał poddać recyklingowi konieczne jest uformowanie z niego 400-kilogramowych kostek w belownicy. Dopiero tak przygotowany surowiec może wyjechać do recyklingu w papierni. Warto jednak zdawać sobie sprawę, że papieru nie można przerabiać w nieskończoność – obecna technologia pozwala robić to trzy lub czterokrotnie. 

Niestety o ile w UE odzyskuje się średnio aż 70% makulatury, w Polsce jest to nieco ponad 40%. Jest co walczyć, ponieważ wykorzystując powtórnie tonę  znacznie oszczędzamy zasoby naturalne i zmniejszamy obciążenie środowiska:

  • ocalamy 17 drzew,
  • oszczędzany 1,5 tysiąca litów ropy, 26 tysięcy litrów wody, 
  • zmniejszamy zanieczyszczenie wody o 35% (w stosunku do tego wytwarzanego przy produkcji papieru z włókien pierwotnych), a powietrza aż o 74%,
  • umożliwiamy stworzenie 900 kg nowego papieru, który wykorzystuje się do druku książek, gazet, ekologicznych zeszytów czy notatników.

Podobnie przebiega proces niszczenia nośników cyfrowych, w tym płyt CD/DVD, pamięci USB czy twardych dysków HDD lub SSD. W Rhenus Office Systems Poland wykonujemy mechanicznie niszczenie dysków, które jest nie tylko trwałym i bezpiecznym sposobem ich niszczenia (zabezpieczającym) przed wyciekiem danych, lecz także możliwie najbardziej ekologicznym sposobem utylizacji tych nośników. Wszystkie ścinki powstałe w wyniku niszczenia nośników cyfrowych poddawane są ponownemu przetworzeniu w specjalistycznych instalacjach do odzysku surowców takich jak aluminium, metale ferromagnetyctzne, metale nierdzewne, a po poddaniu ich dodatkowej obróbce odzyskuje się surowców ziem rzadkich oraz metale szlachetne zawartych w obwodach drukowanych.

Zlecając niszczenie dokumentów papierowych lub cyfrowych nośników danych w Rhenus Office Systems, masz gwarancję, że zostają one zutylizowane zgodnie z międzynarodową normą ISO/IEC 21964, a także że powstałe w wyniku tego procesu ścinki ponownie zostają wykorzystane. To realne działanie, które możesz podjąć, aby zadbać o środowisko. Oszczędzasz czas i pieniądze, a jednocześnie ograniczasz negatywne oddziaływanie człowieka na środowisko. Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z naszymi ekspertami, którzy podzielą się z Tobą szczegółami dotyczącymi ekologicznego i zarazem oszczędnego procesu niszczenia.

 


Karolina Granek

Kierownik ds. Zarządzania Relacjami

Telefon: +48 605 050 448
E-mail: [email protected]
LinkedIn: Karolina Granek

 

Umów spotkanie online