Artykuły

Refurbishing sprzętu IT - szansa na ochronę środowiska i zmniejszenie kosztów

Sprzęt komputerowy i telekomunikacyjny jest nieodłącznym elementem naszej codziennej pracy i życia prywatnego. Nieustannie powstają nowe rozwiązania, które wkrótce zostają zastąpione przez kolejne wersje, a stare modele trafiają na składowiska lub zostają zutylizowane. Wszystko to prowadzi do zwiększającej się ilości odpadów elektronicznych, które stanowią poważne zagrożenie dla środowiska naturalnego. Jak sobie poradzić z tym problemem?

Z tego artykułu dowiesz się:

  • co to jest refurbishing sprzętu IT, 
  • jakim regulacjom prawnym podlega,
  • jak możesz go wykorzystać w raportowaniu ESG swojej firmy,
  • jakie korzyści ekonomiczne i ekologiczne możesz uzyskać.

 

Refurbishing sprzętu IT – co to jest?

Refurbishing to proces odnowienia i renowacji zużytego sprzętu IT, dzięki któremu zyskuje on drugie życie. Polega na naprawie, odnowieniu i renowacji sprzętu, a także na wymianie uszkodzonych lub przestarzałych części. W procesie refurbishingu wykorzystuje się tylko oryginalne części, co zapewnia wysoką jakość i niezawodność sprzętu. Dzięki temu rozwiązaniu wiele przedmiotów, które normalnie zostałyby wyrzucone na składowisko odpadów, może być ponownie wykorzystanych. Pozwala to zmniejszyć ilość odpadów elektronicznych (e-waste) i zużycie surowców, co wpisuje się w ideę gospodarki recyrkularnej.

Mimo że liczne firmy i organizacje już korzystają z tej metody, wciąż pozostaje wiele osób, które nie znają lub nie rozumieją tej koncepcji. Warto więc przedstawić podstawowe zagadnienia związane z refurbishingiem sprzętu IT.

 

Uwarunkowania prawne dotyczące regulacji związanych z odpadami i ich recyklingiem

W Polsce funkcjonują różne przepisy, które nakładają obowiązki na producentów i importujących sprzęt, a także na osoby zajmujące się recyklingiem i utylizacją odpadów. Jednym z takich przepisów jest Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku, która nakłada obowiązek zapewnienia jego zbierania i przetwarzania po zakończeniu okresu użytkowania. Firmy zajmujące się recyklingiem i utylizacją odpadów zobowiązane są do prowadzenia działań zmniejszających negatywny wpływ na środowisko, a także do raportowania wyników swojej działalności.

W Unii Europejskiej działa wiele przepisów i dyrektyw dotyczących recyklingu i odnawiania sprzętu IT, które mają na celu zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko oraz ograniczenie ilości wytwarzanych odpadów. Jednym z najważniejszych dokumentów jest dyrektywa UE 2012/19/EU dotycząca odpadów elektrycznych i elektronicznych (WEEE). Ta dyrektywa zobowiązuje każdego producenta sprzętu IT do zapewnienia odzysku i recyklingu sprzętu IT, który opuścił już rynek, a także udostępnienia części zamiennych i komponentów odnowionych. Ponadto dyrektywa ta wymaga, aby producenci sprzętu informowali konsumentów o sposobie postępowania z odpadami elektrycznymi i elektronicznymi.

W związku z tym producenci sprzętu muszą prowadzić działania związane z odzyskiem i recyklingiem urządzeń, a także zwiększać świadomość konsumentów w zakresie tego, jak postępować z elektronicznymi odpadami.

Poza przepisami prawa istnieją również inicjatywy, które promują ekologiczne podejście do sprzętu IT. Jednym z przykładów jest program EPEAT (Electronic Product Environmental Assessment Tool), który ocenia produkty IT pod względem ich wpływu na środowisko naturalne i przypisuje im ocenę. W ten sposób użytkownicy mają lepsze narzędzie do wyboru produktów, które są bardziej przyjazne dla środowiska.

 

Raportowanie ESG prowadzone przez firmy

Firmy zdają sobie sprawę z konieczności dbania o środowisko naturalne i wdrażania działań zmniejszających negatywny wpływ na nie. ESG to skrót od Environmental, Social and Governance, który oznacza - Ochrona Środowiska, Społeczna Odpowiedzialność i Zarządzanie. Te trzy kluczowe zagadnienia coraz częściej są obecne w każdej strategii działań biznesowych.

Refurbishing sprzętu IT pozwala na zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów i zużycia surowców, co doskonale wpisuje się w ideę gospodarki recyrkularnej, ponadto przyczynia się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych. Firmy, które stosują refurbishing sprzętu IT, mogą wykorzystać ten fakt i poinformować w swoich raportach ESG o działaniach na rzecz ochrony środowiska, a także o sposobie prowadzenia swojej działalności w sposób zrównoważony w imię ogólnospołecznego dobra.

Dlatego warto zastanowić się nad wykorzystaniem takiego rozwiązania w swojej firmie. Odpowiedzialne podejście do e-waste i świadome wykorzystanie zasobów są nie tylko korzystne dla naszego środowiska, lecz także stanowią inwestycję w przyszłość. W ten sposób każde przedsiębiorstwo może budować swoją reputację odpowiedzialnego podmiotu, który bierze aktywny udział w ochronie środowiska i promuje zrównoważony rozwój. Jest to szczególnie ważne w kontekście postawy młodego pokolenia, które coraz częściej zwraca uwagę na problem e-waste i wybiera te firmy, które aktywnie przyczyniają się do ich redukcji. 

 

Potrójny zysk

Oddanie własnych wycofywanych urządzeń do odnowienia to sposób nie tylko na ochronę środowiska czy spełnienie wymagań prawnych, lecz również na redukcję kosztów. Odbywa się to na dwóch płaszczyznach. Pierwsza dotyczy odkupu firmowego sprzętu, a druga jego utylizacji. Każda z nich jest obarczona pewnymi ryzykami. Można je dość łatwo wyeliminować, wybierając właściwego partnera, który będzie odbierał firmowy sprzęt IT. Decydując się na refurbishing, wybierz rzetelnego dostawcę, który zagwarantuje bezpieczne usunięcie wszystkich danych z przekazanych urządzeń oraz będzie legitymował się stosownymi pozwoleniami na utylizację tego sprzętu, który po odbiorze nie będzie nadawał się do odnowienia. Profesjonalnie wykonana usługa refurbishingu daje gwarancję, że urządzenia są odnawiane w oparciu o wysokie standardy jakościowe i są objęte gwarancją dla przyszłych nabywców. 

 

Dobre praktyki

Przepisy prawna nakazują firmom i instytucjom publicznym zakup części urządzeń jako odnowionych, a nie nowych. Aby zrobić to w sposób odpowiedzialny i korzystny dla firmy warto wykorzystać dobre praktyki rynkowe. Poniżej przedstawiamy kilka z nich. 

Firma Cisco wprowadziła program „Circular Economy” (Gospodarka cyrkularna), który opiera się na konstrukcji produktów z myślą o ich ponownym wykorzystaniu. Program ten promuje podejście oparte na cyklu życia produktu. Firma współpracuje także z organizacjami, które zajmują się recyklingiem i refurbishingiem sprzętu IT.

Inną organizacją, która skutecznie wykorzystuje refurbishing sprzętu IT, jest firma Dell. Firma ta wprowadziła program Dell Asset Resale and Recycling Services, który umożliwia przedłużenie żywotności urządzeń, a tym samym zmniejszenie ilości odpadów elektronicznych. W ramach programu klienci mogą oddać używany sprzęt IT do przetworzenia lub sprzedaży, a Dell gwarantuje, że wszystkie dane na urządzeniach zostaną bezpiecznie usunięte.

Istnieją również organizacje non-profit, które zajmują się refurbishingiem sprzętu IT i przekazywaniem go dalej osobom potrzebującym. Przykładem takiej organizacji jest Komputery dla Szkoły, która zajmuje się zbieraniem i odnawianiem sprzętu IT, a następnie przekazuje go szkołom i organizacjom non-profit.

W Polsce również działa wiele firm, które zajmują się refurbishingiem sprzętu IT. Jednym z przykładów jest firma JTT Computer, która oferuje odnowione komputery, laptopy i serwery pochodzące z wyposażenia biur, instytucji publicznych i banków. Firma ta gwarantuje, że wszystkie urządzenia są odnawiane w oparciu o wysokie standardy jakościowe, a także są objęte gwarancją.

 

Chciałbyś wdrożyć w swojej firmie proekologiczne strategie zarządzania sprzętem elektronicznym? Nie wiesz, jak zadbać o niepotrzebne urządzenia bądź dyski? Chcesz w przemyślany i efektywny sposób ograniczyć negatywnym wpływ swojej firmy na środowisko? Skontaktuj się z naszymi ekspertami!

 


Marta Tatarczany

Business Development Manager

Telefon: +48 513 146 966
E-mail: [email protected]
LinkedIn: Marta Tatarczany

 

Umów spotkanie online