Case Study

Mobilne niszczenie dysków jako sposób na zachowanie maksymalnej ochrony danych

Branża medyczna często mierzy się z problemem niszczenia nośników danych zawierających wrażliwe dane klientów. Placówki medyczne regularnie generują dokumenty papierowe, ale coraz częściej tworzą i zapisują cyfrowe dane swoich pacjentów na serwerach lub dyskach HDD. Wszystkie te nośniki w odpowiednim momencie powinny być poddane procesowi niszczenia. Współpraca z profesjonalnym dostawcą usług pozwala zapanować nad ich ilością i różnorodnością oraz zadbać o ich fachową utylizację.

Wyzwania

Grupa LUX MED – lider polskiego rynku usług medycznych z rozbudowaną siecią placówek (240 placówek, 9 szpitali, ponad 16000 pracowników, 2 200 000 pacjentów) poszukiwała na rynku partnera, który zrealizowałby usługę związaną z trwałym i nieodwracalnym niszczeniem dysków HDD. Klient poszukiwał usługi gwarantującej kompleksowe i bezpieczne niszczenie danych zawartych na dyskach.

 • LUX MED każdego roku gromadził zasób ok. 1500 dysków z poufnymi danymi. Znajdowały się na nich wrażliwe informacje o stanie zdrowia pacjentów, które wymagały szczególnej ochrony i zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa. Z tego powodu były przechowywane w siedzibie głównej w specjalnie do tego przystosowanych pomieszczeniach.
   
 • Preferowany dostawca musiał spełnić warunek związany z wykonaniem usługi w siedzibie LUX MED, pod nadzorem jego pracowników.
   
 • Ponieważ siedziba klienta znajduje się w kompleksie biznesowym w centrum Warszawy, usługa musiała być wykonana w dzień wolny od pracy, aby hałas generowany przez urządzenia niszczące, nie zakłócał pracy użytkowników okolicznych biur.

Rozwiązanie

Po przeanalizowaniu potrzeb klienta zespół Rhenus Data Office Polska zaprosił przedstawicieli LUX MED do dialogu procesowego w celu wypracowania optymalnego modelu współpracy. W wyniku tych rozmów i pozyskanych informacji powstała propozycja rozwiązań oparta na sprawnej logistyce i elastycznym podejściu do oczekiwań klienta. Było to tym łatwiejsze, gdyż w przeszłości firmy już ze sobą współpracowały przy niszczeniu papierowej dokumentacji biurowej jak i medycznej.

 • Rhenus Data Office Polska dostarczył 20 aluminiowych pojemników T21, w które pracownicy LUX MED spakowali twarde dyski przeznaczone do zniszczenia. Nośniki zostały zapakowane do bezpiecznych pojemników, uniemożliwiających dostęp osobom postronnym. Pracownicy LUX MED osobiście dostarczali zapełnione dyskami pojemniki wprost do pojazdu, w którym znajdowała się instalacja niszcząca. Właśnie takie rozwiązanie dawało im możliwość osobistego nadzoru nad całym procesem. Przy zastosowaniu mobilnego niszczenia dysków nie było więc mowy o przetwarzaniu danych przez pracowników Rhenus Data Office Polska.
   
 • Cały proces mobilnego niszczenia 1500 cyfrowych nośników danych został przeprowadzony w ciągu jednego dnia w siedzibie klienta. Po wykonanej usłudze pracownicy Rhenus Data Office Polska zabrali dostarczone pojemniki oraz odebrali ścinki powstałe w wyniku niszczenia dysków. Dzięki temu rozwiązaniu Klient został zwolniony z obowiązku utylizacji odpadów.

Rezultaty

Klient zyskał profesjonalnego partnera biznesowego, który elastycznie reaguje na jego potrzeby oraz wyróżnia się na tle innych dostawców, oferując mobilne niszczenie w atrakcyjnej cenie oraz transparentny sposób rozliczenia wykonanej usługi.

 • LUX MED spełnił wymogi RODO związane z koniecznością niszczenia cyfrowych nośników zawierających wrażliwe dane, których dopuszczalny okres przechowywania minął.
   
 • Niszczenie dysków odbyło się z zachowaniem najwyższych standardów zgodnych z normą ISO 27001 dotyczącą bezpieczeństwa informacji oraz zarządzaniem jakością ISO 9001, a także normą ISO 21964 dotyczącą niszczenia nośników informacji.
   
 • Dzięki usłudze mobilnego niszczenia dysków nie było konieczności transportowania nośników przeznaczonych do niszczenia poza siedzibę LUX MED. W ten sposób ochrona przed wyciekiem danych rozstała jeszcze bardziej wzmocniona.
   
 • Wybierając Rhenus Data Office Polska, LUX MED w autentyczny sposób wpłynął na ochronę środowiska, gdyż ścinki powstające w podczas utylizacji nie trafiły do kosza na śmieci, lecz do recyclingu i ponownego wykorzystania.

Dodatkowe korzyści, które dostrzega klient to:


Dotychczasowa współpraca dała nam poczucie pewności, że cały proces utylizacji nośników zawierających dane wrażliwe odbywa się profesjonalnie.  Oddając regularnie do niszczenia dokumenty papierowe dbamy też wspólnie o środowisko, gdyż pozostałości są poddawane następnie recyklingowi.

Katarzyna Wojnarowska (Dyrektor Biura Zarządu LUX MED)