Case Study

Niszczenie dokumentów papierowych – bezpieczeństwo, efektywność, ekologia

Wyzwania

Grupa POLPHARMA jest największym polskim producentem leków. Należące do niej spółki oraz zakłady produkcyjne rozproszone są na terenie całego kraju. Klient szukał partnera o zasięgu ogólnopolskim do obsługi w zakresie odbioru i niszczenia nośników informacji przede wszystkim w tradycyjnej papierowej formie.

  • Klient rocznie przekazywał do zniszczenia kilkadziesiąt ton dokumentów i materiałów zadrukowanych.
  • Potrzebny był partner, który zapewni wysoki standard w zakresie bezpieczeństwa materiałów przekazywanych do utylizacji i ochrony środowiska.
  • Jednym z ważnych kryteriów na których miała opierać się współpraca był ogólnopolski zasięg działania dostawcy i krótki czas realizacji usługi niszczenia dokumentów i innych nośników informacji niezależnie od lokalizacji.

Rozwiązanie

Po zapoznaniu się z oczekiwaniami oraz potrzebami klienta zaproponowaliśmy następujące rozwiązania:

  • Zapewnienie norm bezpieczeństwa w transporcie materiałów zadrukowanych kierowanych do zniszczenia poprzez dobór odpowiednich samochodów ciężarowych z możliwością plombowania przestrzeni ładunkowej.
  • Zaprojektowanie regularnej obsługi, która pozwala zminimalizować powierzchnie magazynowe niezbędne do gromadzenia materiałów przeznaczonych do utylizacji.
  • Dostosowanie rodzaju i wielkości pojemników przeznaczonych do gromadzenia materiałów zadrukowanych do indywidualnych potrzeb każdej lokalizacji.

Rezultaty

Klient zyskał partnera biznesowego spełniającego postawione wymagania:

  • Wysoką jakość obsługi oraz dedykowane rozwiązania w zakresie niszczenia i recyklingu materiałów zadrukowanych pozwoliło na znaczne ograniczenie wpływu Polpharmy na środowisko.
  • Wszelkie dane gromadzone na dokumentach, opakowaniach kartonowych czy folii są obecnie niszczone w bezpieczny sposób, zgodnie z normą ISO 21964 dotyczącą niszczenia nośników informacji, a cały proces przebiega w oparciu o wytyczne normy ISO 27001 dotyczącej bezpieczeństwa informacji oraz zarządzania jakością ISO 9001.
  • Własna flota 40 pojazdów i 3 wysokowydajne instalacje niszczące RHENUS OFFICE SYSTEMS POLAND umożliwiają sprawną realizację zadań i są gwarancją krótkiego czasu realizacji usług na terenie całego kraju niezależnie od lokalizacji spółek należących do grupy POLPHARMA.

 


Karol Pertek

Menadżer Regionu

Telefon: +48 519 349 664
E-mail: [email protected]
LinkedIn: Karol Pertek

 

Umów spotkanie online