keyboard_arrow_up

Corporate Compliance - korporacyjny kodeks etyki

Działalność przedsiębiorstw należących do Grupy Rhenus podlega wielu różnorodnym przepisom w szeregu krajów i regionów świata. Bez względu na zajmowane stanowisko czy miejsce pracy, każdy pracownik ponosi osobistą odpowiedzialność za przestrzeganie obowiązujących przepisów.

Zasady określone w przewodniku Corporate Compliance stanowią podstawę postępowania w zgodzie z obowiązującymi przepisami, jednakże nie obejmują każdej potencjalnie możliwej do wystąpienia sytuacji, ani też nie opisują każdego przepisu prawa czy rozporządzenia.

Regulamin Corporate Compliance został stworzony jako wskazówka dla pracowników w realizacji codziennych zadań i pomoc w zapobieganiu nieodpowiednim zachowaniom. Jego celem zatem jest określenie zdarzeń, jakie w sposób prawdopodobny zaistnieć mogą w praktyce. Przede wszystkim zaś każdy pracownik powinien zapoznać się ze stosownymi zasadami, a w przypadku wątpliwości, zwrócić się z pytaniem do bezpośredniego przełożonego, działu prawnego lub pełnomocnika Rhenus ds. compliance.

Każdy przełożony, kierownik, jak i pracownik zobowiązany jest wykazać się osobistą uczciwością, dążąc do ciągłego stosowania kodeksu etyki korporacyjnej w ramach obowiązującej kultury organizacyjnej Grupy Rhenus.