keyboard_arrow_up

Odbiór i utylizacja sprzętu elektronicznego i elektrycznego oraz baterii i akumulatorów

Likwidacja zbędnego sprzętu

Likwidacja zbędnego sprzętu

Zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny najczęściej swoje miejsce znajduje w magazynach, piwnicach czy biurowych szafach. Mimo iż takie przedmioty nie są już wykorzystywane przez pracowników, nadal znajdują się w ewidencji środków trwałych firmy, dlatego w takich przypadkach warto zdecydować się na likwidację zbędnego sprzętu.

Prawo a utylizacja sprzętu biurowego

Zgodnie z ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z lipca 2005 roku, jak i jej późniejszymi zmianami, w Polsce obowiązuje zakaz wyrzucania elektroodpadów do zwykłych śmietników. Niestosowanie się do tego przepisu grozi karą grzywny nawet do 5000zł. Rozwiązaniem jest tutaj utylizacja sprzętu elektronicznego. Proces ten polega na usunięciu ze zużytych sprzętów biurowych niebezpiecznych elementów zawierających pierwiastki ciężkie, np. baterii, akumulatorów, tonerów oraz poddaniu reszty elementów recyklingowi. W ten sposób nie tylko dbamy o własne bezpieczeństwo (pierwiastki ciężkie zagrażają zdrowiu i życiu ludzkiemu), ale również przyczyniamy się do ochrony środowiska.

{CTA_PHONE}

{CTA_EMAIL}

OFERTA RHENUS OFFICE SYSTEMS POLAND W ZAKRESIE ODBIORU I UTYLIZACJI SPRZĘTU BIUROWEGO

Dla tych wszystkich, którzy dbają o środowisko naturalne i chcą się przyczynić do jego poprawy, Rhenus Office Systems Poland przygotował specjalną ofertę. Gwarantujemy odbiór sprzętu biurowego, a także recykling zużytych elektrycznych i elektronicznych urządzeń biurowych i domowych oraz wyczerpanych baterii i akumulatorów.

Odpowiednie zaplecze techniczne i organizacyjne gwarantuje, że utylizacja sprzętu elektronicznego (w tym dysków twardych) wykonywana przez Rhenus Office Systems Poland przebiega w sposób bezpieczny i zgodny z przepisami prawa (ustawa o odpadach i przepisy o ochronie środowiska) – posiadamy stosowne zezwolenie na gospodarkę odpadami oraz licencję transportową. Zakończenie procesu utylizacji i recyklingu zawsze zakończone jest wystawieniem wymaganej prawem dokumentacji potwierdzającej realizację zlecenia.

Pamiętajmy, że zgodnie z prawem nie wolno wyrzucać na śmietnik zepsutych urządzeń biurowych i innego zużytego sprzętu firmowego, w tym zużytych baterii i akumulatorów. Wyrzucenie na śmietnik zużytych lub niesprawnych dysków twardych grozi wyciekiem informacji wrażliwych. Zarówno odpady elektryczne i elektroniczne muszą zostać oddane do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych albo zakładu przetwarzania. Rhenus Office Systems Poland pomaga rozwiązać ten problem.