Artykuły

Bezpowrotne i ekologiczne niszczenie cyfrowych nośników danych

Coraz więcej informacji przechowujemy nie na papierze, ale w formie cyfrowej. I nic dziwnego, to świetne rozwiązanie! Niestety wciąż rzadko dbamy o to, żeby bezpiecznie zniszczyć takie dane, kiedy minie ich okres przechowywania lub kiedy wymiana sprzętu w firmie pociąga za sobą zmianę wykorzystywanych nośników. Trwałe i bezpieczne zniszczenie płyty CD, pendrive’a czy twardego dysku nie jest łatwe domowymi metodami. Na szczęście profesjonaliści potrafią sobie z nim poradzić, a także zadbać o aspekt ekologiczny tego procesu.

 

Bezpieczeństwo niszczenia cyfrowych nośników danych

Utylizacja cyfrowych nośników to wyzwanie ze względu na konieczność trwałego usunięcia zawartych na nich danych. Wiele przepisów, w tym RODO, prawo bankowe czy kodeks cywilny, reguluje sposób postępowania z informacjami, także tymi zawartymi na nośnikach cyfrowych. Nie określają one natomiast, w jaki sposób powinny one zostać zniszczone.

Dlatego to na administratorze danych spoczywa obowiązek takiego zutylizowania nośników, aby zawarte na nich dane były niemożliwe do ponownego odczytania. Jest to też w interesie przedsiębiorstwa, które z pewnością nie skorzysta ani na karach związanych z ujawnieniem danych osobowych, ani na dostaniu się informacji w niepowołane ręce.

Ponowne użycie tego samego dysku nigdy nie gwarantuje, że informacje nie zostaną wykorzystane. Dlatego odsprzedaż nośników nie jest rozwiązaniem problemu utylizacji. Ze względów bezpieczeństwa niszczenie danych firmowych najlepiej powierzyć specjalistom.

Jakie są metody niszczenia cyfrowych nośników danych?

Istnieje wiele metod usuwania danych z cyfrowych nośników, najważniejsze z nich to metody:

 • logiczne: usunięcie danych lub wielokrotne nadpisanie na dysku nowych danych nie gwarantuje trwałego usunięcia informacji, metoda te nie jest więc skuteczna;
 • chemiczne: zastosowanie substancji chemicznych trwale pozbawia dysk możliwości zapisu danych, metoda ta jest więc skuteczna, ale droga;
 • termiczne: doprowadzenie nośnika do bardzo wysokiej temperatury trwale go uszkadza i uniemożliwia odczyt danych, osiągnięcie odpowiednio wysokiej temperatury jest jednak trudne, jest to więc metoda niepraktyczna i nieekonomiczna;
 • magnetyczne: silne pole magnetyczne uniemożliwia odtworzenie danych z dysku, metoda ta jest jednak droga, ponadto nie pozwala na prostą weryfikację wyników niespecjaliście, nie jest także skuteczna wobec dysków SSD i flash;
 • mechaniczne: rozdrobnienie dysków jest metodą skuteczną i ekonomiczną, jest też proste w weryfikacji.

Całkowite rozdrobnienie zgodnie z normą ISO 21964 w certyfikowanym urządzeniu tnącym jest metodą polecaną klientom Rhenus Office Systems Polska. Na życzenie klienta przed poddaniem nośników procesowi niszczenia mechanicznego stosujemy także metodę demagnetyzacji.

 

Ekologiczne aspekty niszczenia cyfrowych nośników danych

Zapewne zastanawiasz się, czy mechaniczne niszczenie dysków jest metodą ekologiczną. W dobie ruchu zero waste ponowne wykorzystanie nośników może wydawać się kuszące. Niestety nie przemawiają za nim względy bezpieczeństwa.

Na szczęście okazuje się, że niszczenie mechaniczne jest także metodą przyjazną środowisku. Wszystkie ścinki przekazywane są do profesjonalnej utylizacji, która pozwala na odzyskanie zawartych w nich cennych surowców, m.in. złota, platyny, miedzi czy metali kolorowych.

Warto pamiętać, że to, co pozostaje po procesie niszczenia dysków, musi zostać oznaczone odpowiednim kodem odpadu oraz poddane utylizacji zgodnie z procedurami właściwymi dla sprzętu elektrycznego.

Dlatego warto pomyśleć o kompleksowej usłudze odbioru i utylizacji sprzętu elektronicznego. Dostawca posiadający zezwolenie na gospodarkę odpadami, a jednocześnie doświadczony w procedurach niszczenia nośników danych, pomoże Ci pozbyć się starego sprzętu zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa.

 

Jaki wygląda usługa niszczenia cyfrowych nośników danych?

Usługę niszczenia możemy przeprowadzić w dwóch wariantach: w niszczarni lub w formie mobilnej. W Rhenus Office Systems Polska wykonujemy usługę niszczenia cyfrowych nośników danych na teranie całego kraju.

Nasze instalacje niszczące znajdują się na terenach chronionych parków przemysłowych. Ich bezpieczeństwo zapewniają wideomonitoring, ochrona 24/7 oraz wydzielone strefy dostępu. Chronione są także za pomocą odpowiednich systemów przed pożarem czy włamaniem.

Niszczenie mobilne polega na dostarczeniu urządzenia niszczącego do siedziby klienta. Umożliwia ono nadzór przedstawicieli klienta nad całym procesem niszczenia, bez przekazywania przetwarzania danych osobom trzecim.

Utylizacja w niszczarni to wieloetapowy proces, z punktu widzenia klienta jest on jednak bardzo prosty. Po złożeniu zlecenia kierowca-konwojent dostarcza do siedziby firmy pojemniki opatrzone specjalnym barkodem, który umożliwia ich śledzenie w drodze do instalacji niszczącej. Pojemniki nie posiadają dodatkowych oznaczeń, dzięki czemu osoba postronna nie może zidentyfikować przewożonych w nich nośników. Wystawiony zostaje certyfikat poświadczający odbiór zasobów. 

Klient może poprosić o zdjęcia lub film dokumentujące zniszczenie nośników, co pozwala na łatwą weryfikację zlecenia. Na życzenie poszczególne dyski mogą zostać opatrzone osobnym kodem i wyszczególnione w wystawianym certyfikacie zniszczenia.

 

Jakie typy nośników możesz zutylizować z Rhenus Office Systems Polska?

Usługa niszczenia obejmuje optyczne i magnetyczne nośniki danych takie jak:

 • dyski twarde (dyski HDD i SSD),
 • pamięci USB (pendrive’y), 
 • karty pamięci,
 • taśmy do zapisu danych (np. DAT, DLT, LTO itp.),
 • płyty CD,
 • płyty DVD, 
 • dyskietki,
 • taśmy video, 
 • taśmy magnetofonowe,
 • karty identyfikacyjne, 
 • chip karty.

Warto sprawdzić, czy Twój usługodawca oferuje zarówno niszczenie nośników cyfrowych, jak i papierowych. Zapewni to kompleksowość usługi i ograniczy do minimum wysiłek Twoich pracowników, którzy wszystkie typy dokumentów będą mogli przekazać jednemu dostawcy.

Masz nietypowe nośniki danych wymagające zniszczenia? Nie wiesz, co zrobić ze zużytym sprzętem komputerowym? Chciałbyś pozbyć się nośników danych zgodnie z przepisami o gospodarowaniu odpadami, a jednocześnie zachować pełną poufność danych? Chętnie pomożemy! Skontaktuj się z nami!

 


Marta Tatarczany

Business Development Manager

Telefon: +48 513 146 966
E-mail: [email protected]
LinkedIn: Marta Tatarczany

 

Umów spotkanie online