Artykuły

METODY NISZCZENIA CYFROWYCH NOŚNIKÓW DANYCH – CO WYBRAĆ?

Przestrzeganie profesjonalnego niszczenia nośników danych jest nie mniej ważne niż troska o zgodne z normą niszczenie dokumentów papierowych. W przypadku nośników takich jak dyski, pendrive’y oraz inne nośniki cyfrowe trwałe zniszczenie danych nie jest takie proste. 

Półśrodki się nie opłacają 

O skuteczne niszczenie nośników cyfrowych niewątpliwie trzeba zadbać, ponieważ to właśnie z nich najłatwiej odzyskać zgromadzone dane. W przeszłości głośno było o niejednym wycieku danych związanych właśnie z niewłaściwym transportem, niszczeniem lub gromadzeniem zużytych nośników danych. Nieprzestrzeganie wysokich standardów bezpieczeństwa przy utylizacji cyfrowych nośników danych może cię jako firmę bardzo drogo kosztować, dlatego warto zadbać o wybór doświadczonego, profesjonalnego usługodawcy, który zagwarantuje Ci skuteczną metodę usuwania danych z nośników cyfrowych. 

Metody niszczenia nośników danych 

Metod usuwania danych z nośników cyfrowych jest wiele, natomiast nie wszystkie dają równie trwałe efekty. Do wyboru masz niszczenie:

  • logiczne: najprostsze, możliwe do samodzielnego wykonania; trzeba jednak pamiętać, że usunięcie danych lub wielokrotne nadpisanie na dysku nowych danych nie gwarantuje trwałego usunięcia znajdujących się tam informacji, 
  • chemiczne: zastosowanie substancji chemicznych trwale uniemożliwia zarówno zapis danych, jak i odzyskanie tych zapisanych na nośniku; metoda jest skuteczna, ale bardzo droga;
  • termiczne: odpowiednio wysoka temperatura trwale uszkadza nośnik, ale jej osiągnięcie jest trudne, a sama metoda niepraktyczna i nieekonomiczna;
  • magnetyczne: wykorzystanie silnego pola magnetycznego uniemożliwia odtworzenie danych z dysku, a zweryfikować jej skuteczność może jedynie specjalista; sama metoda jest jednak dość droga;  
  • mechaniczne: odpowiednie rozdrobnienie dysków nie pozostawia żadnej możliwości odtworzenia danych, a sama metoda jest skuteczna, łatwo też tę skuteczność zweryfikować. 

Optymalnie, ekonomicznie, bezpiecznie 

Obecnie za najskuteczniejszą, a przy tym najbardziej opłacalną metodę niszczenia dysków uznaje się ich mechaniczne niszczenie. Całkowite rozdrobnienie zgodnie z normą ISO 21964 w certyfikowanym urządzeniu tnącym daje optymalne efekty, w Rhenus Office Systems Poland natomiast na życzenie klienta przed niszczeniem mechanicznym stosujemy także metodę demagnetyzacji.

Ważne jednak, aby niszczenie odbywało się w profesjonalnej niszczarni, z wykorzystaniem odpowiednio przygotowanej do tego zadania instalacji niszczącej. Chodzi przede wszystkim o właściwe rozdrobnienie dysków tak, aby niemożliwe było ich jakiekolwiek wykorzystanie. Same ścinki mogą jednak zostać ponownie wykorzystane. Wszystkie przekazywane są do profesjonalnej utylizacji, która pozwala na odzyskanie zawartych w nich cennych surowców, m.in. złota, platyny, miedzi czy metali kolorowych. To, co pozostaje po procesie niszczenia dysków, zostaje oznaczone odpowiednim kodem odpadu oraz poddane utylizacji właściwej dla sprzętu elektronicznego.

Interesują Cię potencjalne koszty takiej usługi? Chcesz upewnić się, że będziemy w stanie zniszczyć Twoje nośniki? Aby rozwiać wątpliwości i podjąć świadomą decyzję, skontaktuj się z nami!