Artykuły

Co i jak niszczymy w Rhenus Office Systems Poland?

W większości współczesnych biur codziennie przetwarza się coraz większe ilości dokumentów i danych cyfrowych. W dużych instytucjach i przedsiębiorstwach to tysiące, a nawet setki tysięcy stron dokumentacji zawierającej wrażliwe dane, która gdy utraci swoją przydatność biznesową wymaga zniszczenia. Część dokumentów już po kilku dniach można zniszczyć, inne dopiero po przewidzianym odpowiednią ustawą czasie. Dokumentacja finansowo-księgowa, kadrowo-płacowa, kliencka, medyczna, projektowa, techniczna, czy też dane osobowe coraz częściej zapisywane są nie tylko na papierze, lecz także w formie elektronicznej. Jeszcze do niedawna były to płyty CD i DVD, dzisiaj to przede wszystkim pendrive i dysk twardy. 

 

Jak odpowiedzialnie zniszczyć dokumenty i dane cyfrowe?

Utylizacja dokumentów to przede wszystkim zadanie odpowiedzialne. Obowiązki związane z ochroną danych definiuje najszerzej norma ISO 27001 dotycząca bezpieczeństwa informacji. Z kolei procedury i zasady obowiązujące podczas niszczenia dokumentów i danych cyfrowych reguluje obecnie norma ISO 21964, która zwraca uwagę na poziom bezpieczeństwa i klasę tajności, a w rekomendacjach dotyczących niszczenia danych uwzględnia nie tylko sam sprzęt, lecz dodatkowo proces opisujący przebieg niszczenia i uczestniczące w nim podmioty. Dla danych osobowych zapisanych na papierze, czyli tych najczęściej pojawiających się w obiegu biurowym, stosuje się co najmniej 2 poziom bezpieczeństwa i 3 klasę tajności. Niszczenie cyfrowych nośników danych także powinno się odbywać zgodnie z normą ISO 21964. Ważny jest nie tylko poziom tajności danych, ale również typu urządzenia, na jakim zostały zapisane. W Rhenus Office Systems Poland spełniamy wszystkie te wymogi.

 

Co można przekazać do bezpiecznej utylizacji?

Niezależnie czy chcesz zniszczyć dokumenty, które na bieżąco powstają w twoim biurze czy też te dokumenty ze swojego archiwum możesz liczyć na profesjonalną pomocą Rhenus Office Systems Poland. Nasi kierowcy-konwojenci dostarczą Ci bezpieczne pojemniki, do których możesz wrzucić:

Dokumenty zapisane na papierze

 • faktury, raporty finansowe,
 • sprawozdania roczne, statystyki sprzedaży,
 • wydruki komputerowe, wadliwe wydruki,
 • listy płac, CV i inne dane personalne,
 • tłumaczenia, odręczne notatki,
 • inne dokumenty,

Niezależnie od ich formatu i postaci

 • luźne kartki,
 • spięte zszywką lub spinaczem,
 • w koszulkach,
 • w teczkach,
 • broszury,
 • w segregatory. 

Optyczne i magnetyczne nośniki danych 

 • dyski twarde HDD/SSD,
 • pamięci USB, karty pamięci,
 • taśmy do zapisu danych (np. DAT, DLT, LTO itp.),
 • płyty CD/DVD, dyskietki,
 • fotografie, zdjęcia rentgenowskie, klisze, mikrofilmy,
 • taśmy video, taśmy magnetofonowe,
 • karty identyfikacyjne, chip karty,
 • rolki do faksów, rolki kasowe, rysunki, folie do prezentacji, bezpieczne koperty,

Wszystkie odebrane materiały niszczymy zgodnie z normą ISO 21964 (dawniej norma DIN 66399). Na życzenie klienta nośniki magnetyczne możemy również poddać demagnetyzacji. 

Wszystkie zniszczone przez nas materiały przekazywane są do recyklingu. Z pociętych, wymieszanych i sprasowanych ścinków papieru powstanie anonimowa masa przeznaczona do recyklingu w papierni, natomiast fragmenty powstałe podczas niszczenia cyfrowych nośników informacji przekazywane są do procesu odzyskiwania cennych surowców w nich zawartych (m.in. platyny, miedzi, złota, metali kolorowych).

Jeśli masz dokumenty lub inne nośniki informacji, które chciałbyś zniszczyć, ale chcesz najpierw dowiedzieć się więcej o samym procesie, skontaktuj się z nami. Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania. 

 


Marcin Ignatowicz

Kierownik ds. Klienta Strategicznego

Telefon: +48 609 443 280
E-mail: [email protected]
LinkedIn: Marcin Ignatowicz

 

Umów spotkanie online